Home - Auteur Archieven: Jonas Claeys

Auteur Archieven: Jonas Claeys

Nieuwsbericht: Doelareaal vanggewassen: wintergraan telt mee en wijzigingen in oppervlakte

Voor 2019 werd een uitzondering bekomen voor de inzaai van wintergraan als nateelt. In eerste instantie telde het areaal wintergraan enkel mee binnen het doelareaal als dat werd voorafgegaan door een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt. Dit werd gewijzigd en is nu ook mogelijk na nitraatgevoelige hoofdteelten. Ook het doelpercentage wordt bijgesteld, omdat er bij die berekening enkel rekening gehouden was met de ... Lees meer »

LCG-lidmaatschap seizoen 2019-2020

Het gebruik van de LCG-website en het ontvangen van de LCG-Graanberichten is vanaf het seizoen 2019-2020 gratis. Alle communicatie (LCG-Graanberichten, uitnodigingen proefveldbezoeken en voorlichtingsvergaderingen) gebeurt enkel via E-mail. Je kan jezelf aanmelden via de website www.lcg.be om de digitale LCG-Graanberichten te blijven ontvangen. Voeg ook zeker het emailadres info@lcg.be toe aan je contacten, zodat het LCG-Graanbericht niet in de ‘ongewenste ... Lees meer »

LCG-Rassenonderzoek zesrijige wintergerst 2019

In het teeltseizoen 2018-2019 werden 22 rassen wintergerst beproefd waaronder 7 hybriden en 5 rassen welke tolerant zijn ten aanzien van het dwergvergelingsvirus. Onder de 22 rassen zijn er 7 nieuwkomers, waarvan 1 hybride en 4 rassen tolerant ten aanzien van het dwergvergelingsvirus. Lees meer. Lees meer »

Toestand wintertarwe: 17 – 18 juni

Ontwikkelingsstadium Bij het grootste deel van de tarwepercelen is de bloei voltooid ondertussen. Andere percelen bevinden zich in stadium waterrijp of vroeg melkrijp. Bladluisdruk bleef de laatste week nagenoeg gelijk, maar naarmate het gewas verder ontwikkelt, ligt de schadedrempel hoger. Op een kwart van de percelen werd de schadedrempel bereikt. Bekijk via de knop hieronder de erkende producten in wintertarwe tegen ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 10 – 11 juni

Ontwikkelingsstadium Het grootste deel van de tarwepercelen staat momenteel in bloei. Bij een kwart is de bloei voltooid. Ziektedruk in onbehandelde tarwe De ziektedruk wordt niet langer gemonitord gezien het gewasstadium. Bovendien is de T2 behandeling is ondertussen uitgevoerd. Insectendruk De recente weersomstandigheden zijn nadelig voor de ontwikkeling van de plaaginsecten. Bladluisdruk neemt toe en op kwart van de percelen werd de ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 3 – 4 juni

Ontwikkelingsstadium Op de helft van de wintertarwepercelen is de aar volledig verschenen (stadium 59). Een groot deel van de percelen staat reeds in bloei. Ziektedruk in onbehandelde tarwe Meeldauw wordt bijna niet vastgesteld Bladseptoria breidt verder uit naar bovenste bladlagen Gele roest breidt nog altijd uit in (minder) gevoelige rassen Bruine roest breidt sterk uit, zeker in gevoelige rassen De T2 behandeling is ondertussen ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 27 – 28 mei 2019

Ontwikkelingsstadium Op het grootste deel van de wintertarwepercelen is een deel van de aar zichtbaar (stadium 51 tot 57) Ziektedruk in onbehandelde tarwe Meeldauw wordt bijna niet vastgesteld Bladseptoria is talrijk aanwezig en breidt uit naar de bovenste bladlagen Gele roest breidt verder uit in gevoelige rassen, maar ook in minder gevoelige rassen. Bruine roest breidt sterk uit. Respecteer de termijn van 4 weken ... Lees meer »