Home - Auteur Archieven: Jonas Claeys

Auteur Archieven: Jonas Claeys

Koolzaadbericht 3: Geen uitbreiding van plaagdruk, gevoelig stadium bijna voorbij

In het stadium dat de bloemknoppen van koolzaad nog gesloten zijn, is waakzaamheid geboden voor vraatschade door de glanskever. Op negen van de tien koolzaadpercelen uit het waarnemingsnetwerk blijft de plaagdruk ver beneden de schadedrempel. Het voelt nog altijd niet aan als lente, dus geeft de glanskever verstek. De telling gebeurde bij relatief zonnig maar koud en winderig weer op ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 20-23 maart 2023

De bladluisaantasting verminderde afgelopen winter niet zoals verhoopt. Deze bleef zelfs eerder op eenzelfde niveau, weliswaar met grote verschillen tussen percelen. Op het gros van de onbehandelde percelen worden levende bladluizen waargenomen. Toch zijn er ook percelen nog bladluisvrij, zeker behandelde percelen, maar ook onbehandelde percelen. Op deze percelen is geen behandeling nodig. Een correcte evaluatie per perceel is dus ... Lees meer »

Koolzaadbericht 2: plaagdruk bouwt op in gevoelig koolzaadstadium

Bij het begin van de lente start meestal de risicovolle periode voor schade door de glanskever aan de nog gesloten bloemknoppen van het koolzaad. Van zonnig lenteweer is voorlopig geen sprake, maar de plaagdruk is zich op de meeste percelen in het waarnemingsnetwerk wel aan het opbouwen. Op drie van de tien koolzaadpercelen telden we gemiddeld 0,5 glanskevers en evenveel ... Lees meer »

Koolzaadbericht 1: Voorlopig geen plaaginsecten in de vangkommen

Eind februari plaatste Praktijkpunt Landbouw gele vangkommen in tien koolzaadpercelen in de provincie Vlaams-Brabant. In de kommen troffen we tot op heden nog geen snuit- en glanskevers aan. Vanaf 20 maart doen we wekelijks een waarneming waarbij er ook tellingen gebeuren op de planten.   Met waarnemingen en waarschuwingen levert Praktijkpunt Landbouw een bijdrage aan een duurzame beheersing van plagen ... Lees meer »

Hoe wintergranen optimaal bemesten in 2023?

De voorbije maand bemonsterde de Bodemkundige Dienst van België heel wat tarwe- en gerstpercelen voor het opstellen van bemestingsadviezen. Uit de bodemanalyses blijkt dat de nitraatvoorraden gemiddeld relatief laag zijn, al zijn hier ook zeer grote verschillen tussen percelen waar te nemen. De lage nitraatvoorraden resulteren in gemiddeld hoge stikstofbemestingsadviezen. Om deze hogere bemestingsadviezen in de praktijk correct toe te ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 21 – 22 november 2022

De bladluisaantasting bleef afgelopen week gemiddeld stabiel. Op de onbehandelde percelen is gemiddeld 7,4% van de planten bezet met minstens één bladluis. Bij het naderen van de winter verlaagt de behandelingsdrempel, maar ook de kans op moeilijkere behandelingsomstandigheden of het risico om niet meer te kunnen behandelen neemt toe. Op het einde van de vluchten ligt de behandelingsdrempel op 1% ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 14-16 november 2022

De bladluisaantasting bleef afgelopen week gemiddeld stabiel, maar breidde lokaal nog verder uit. Op de onbehandelde percelen is gemiddeld 8,2% van de planten bezet met minstens één bladluis.De nog steeds vrij zachte temperaturen zullen de bladluisactiviteit ook nog niet effectief afremmen. Bij het naderen van de winter verlaagt de behandelingsdrempel, maar ook de kans op moeilijkere behandelingsomstandigheden neemt toe.De sterk ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 7-8 november 2022

De bladluisaantasting breidde opnieuw verder uit. Op de onbehandelde percelen is gemiddeld 7,7% van de planten bezet met minstens één bladluis. Meerdere percelen bereiken en overschrijden de drempel van 10%. In het waarnemingsnetwerk neemt het aantal percelen die best behandeld worden toe. Op bepaalde percelen kan het dus aangewezen zijn om te behandelen. Toch kan, wanneer de drempel nog niet ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 31 oktober – 3 november 2022

Door het zachte weer van de voorbije week breidde de aanwezigheid van bladluizen op de meeste plaatsen uit. In de wintergranen binnen het LCG-waarnemingsnetwerk is momenteel gemiddeld 4,4% van de planten bezet met minstens 1 bladluis. Op een aantal percelen na wordt de schadedrempel van 10% niet bereikt.Behandelen is nog niet algemeen nodig, getuigen de percelen waar geen bladluizen worden gevonden. Opvolging ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 24-25 oktober 2022

Nagenoeg overal, tenzij in zeer klein gewas, werden bladluizen waargenomen, weliswaar in verschillende mate. In de wintergranen is momenteel gemiddeld 1,9% van de planten bezet met minstens 1 bladluis. De vroeg gezaaide percelen met een verder ontwikkeld gewas tonen de hoogste aantasting tot 5,8%. De waarnemingen en de voorlopig gekende beperkte virulentie geven dus aan dat nog niet algemeen moet ... Lees meer »