Home - Auteur Archieven: Kurt

Auteur Archieven: Kurt

Voorspellingsmodel aarfusarium, DON, graanhaantje en bladluizen in zomer

Vanaf het seizoen 2013 kunnen landbouwers beroep doen op een voorspellingsmodel voor het inschatten van de aantasting door aarfusarium op hun perceel en de te verwachten DON-concentratie in het graan. Sinds het seizoen 2019 werd aan deze website het voorspellingsmodel voor graanhaantjes en bladluizen in de zomer aan toegevoegd. Algemene informatie model en problematiek aarfusarium, DON, graanhaantjes en bladluizen in zomer ... Lees meer »

Epipre waarschuwingsmodel ziekten en bladluizen

Wat is Epipre? EPIPRE (EPIdemieën PREventie en PREdictie) is de naam van een expertsysteem ontwikkeld door de Bodemkundige Dienst van België voor de bestrijding van ziekten en plagen op wintertarwe. Met dit adviessysteem worden de tarwetelers in België en Frankrijk geholpen om via een individuele begeleiding de gewasbescherming op het juiste tijdstip uit te voeren. Epipre adviseert de tarweteler ook om ... Lees meer »

Analyses eiwit, Zeleny en DON

Het LCG biedt de mogelijkheid om analyses te laten uitvoeren op bakkwaliteit (eiwit en Zeleny) en/of Fusarium mycotoxinen (DON). De analyses worden uitgevoerd door de laboratoria van de Universiteit Gent, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep Toegepaste Biowetenschappen, conform de officieel erkende analysemethoden. Info omtrent kostprijs analyses 2021, analyse en rapportering, protocol voor staalname en verzamelpunten in Vlaanderen Lees meer »