Home - Auteur Archieven: Kurt

Auteur Archieven: Kurt

Toestand wintertarwe 10 juni 2014

Bladluizen komen verspreid voor maar de aantallen namen afgelopen week doorgaans niet toe. Deze blijven doorgaans onder de behandelingsdrempel. Het graanhaantje komt algemeen voor maar ook in verschillende mate naargelang het perceel. Afgelopen week werd er in West-Vlaanderen op het merendeel van de percelen een afname vastgesteld, op enkele percelen daarentegen een toename. Lees meer Lees meer »

Toestand wintertarwe 2-3 juni 2014

Septoriadruk en -evolutie verschilt sterk in functie van locatie en ras. Gele roest breidde vaak nog uit. Bruine roest komt verspreid voor; plaatselijk zeer explosieve toename gemeld. Bladluizen komen verspreid voor maar de aantallen namen afgelopen week niet toe. Het graanhaantje komt algemeen voor maar ook in verschillende mate; opvolging is noodzakelijk! Lees hier het volledige bericht. Lees meer »

Hoe kan ik mij in orde stellen met IPM?

Logo IPM

Vanaf 1 januari 2014 is elke Europese land- en tuinbouwer verplicht de basisprincipes van IPM toe te passen. De 3 basisprincipes van IPM zijn: Preventie of schade voorkomen Waarnemingen of monitoring Bestrijding Het volgen van deze basisprincipes laat de teler toe op een duurzame (ecologisch en economisch) en efficiënte manier plagen, ziekten en onkruiden te bestrijden. Hoe kan ik mij ... Lees meer »

Koolzaadproefveldbezoek, steeds meer interesse

Op woensdagavond 28 mei, organiseerde Inagro ism Zonnewindt een koolzaadproefveldbezoek te Meetkerke. Een 30-tal geïnteresseerden, waaronder een aantal landbouwers voor wie koolzaad een nieuwe teelt is in de rotatie, kregen meer uitleg tussen het uitbloeiende koolzaad. Het teeltseizoen, de rassenproef en mogelijkheden met zwavelbemesting werden toegelicht door Alain Vandaele. Nadien gaf Anne-Sophie Vandevoorde een woordje uitleg omtrent de verschillende vijanden in het voorjaar. Aan de hand van ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 26-27 mei 2014

Septoria verschilt sterk in functie van locatie en ras maar breidt vaak nog verder uit. Gele roest blijft aanwezig en breidt verder uit. Bruine roest komt verspreid voor; plaatselijk zeer explosieve toename gemeld. De bladluizen en het graanhaantje komen vrij algemeen voor, doch grote verschillen tussen de percelen. Lees meer. Lees meer »

Toestand wintertarwe 19-20 mei 2014

Op praktisch alle percelen wordt deze week septoria waargenomen; de aantastingsgraad is echter zeer variabel. Gele roest blijft nog steeds duidelijk aanwezig en voornamelijk op de gevoeligste rassen; de situatie en evolutie van de aantasting blijft nog steeds zeer ras- én perceels- én regiospecifiek. Bruine roest komt stilaan meer verspreid voor en plaatselijk in grote mate. Toename van bladluizen en ... Lees meer »