Home - Dienstverlening granen - Voorspellingsmodel aarfusarium, DON, graanhaantje en bladluizen in zomer

Voorspellingsmodel aarfusarium, DON, graanhaantje en bladluizen in zomer

Vanaf het seizoen 2013 kunnen landbouwers beroep doen op een voorspellingsmodel voor het inschatten van de aantasting door aarfusarium op hun perceel en de te verwachten DON-concentratie in het graan. Sinds het seizoen 2019 werd aan deze website het voorspellingsmodel voor graanhaantjes en bladluizen in de zomer aan toegevoegd.