Home - Agenda - AKKademie – Inspiratienamiddag voor AKKerbouwers Inagro – 1 juli 2021 om 13u

AKKademie – Inspiratienamiddag voor AKKerbouwers Inagro – 1 juli 2021 om 13u

Wil je een boeiende rondgang in de proefvelden van Inagro volgen, vol actuele thema’s rond AKKerbouw? Ben je nieuwsgierig naar de resultaten van onze brede proefveldwerking? Dan mag je deze inspiratienamiddag AKKerbouw niet missen!

 • 13.00 u: Ontvangst
 • 13.15 u: Wat kan Inagro voor jou betekenen? – K. Demeulemeester (Inagro)
 • 13.25 u: Veldbezoek met volgende onderwerpen:
  • Bemesting in aardappelen: fractioneren en rijenbemesting – V. De Blauwer
  • Rassenveredeling hop en bestrijding Verticillium in vlas – L. Willaert
  • Onderzaai gras in maïs – B. Vervisch
  • Rassenkeuze en bemesting hennep; screening diverse eiwitgewassen – S. Waegebaert
  • Aandachtspunten grasklaver en bemesting – E. Decaesteker
  • Mechanische onkruidbestrijding in soja; electronenbehandeld zaaizaad granen – J. Claeys
  • Precisielandbouw, op het land en in de lucht; Het gratis KRATOS-advies graaft in je bodem! (bodem & bemesting) – E. Ampe & B. Catteeuw
 • 16.00 u: Einde rondgang

Meer info en inschrijving