Home - Nieuws

Nieuws

Koolzaadbericht 3: Geen uitbreiding van plaagdruk, gevoelig stadium bijna voorbij

In het stadium dat de bloemknoppen van koolzaad nog gesloten zijn, is waakzaamheid geboden voor vraatschade door de glanskever. Op negen van de tien koolzaadpercelen uit het waarnemingsnetwerk blijft de plaagdruk ver beneden de schadedrempel. Het voelt nog altijd niet aan als lente, dus geeft de glanskever verstek. De telling gebeurde bij relatief zonnig maar koud en winderig weer op ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 20-23 maart 2023

De bladluisaantasting verminderde afgelopen winter niet zoals verhoopt. Deze bleef zelfs eerder op eenzelfde niveau, weliswaar met grote verschillen tussen percelen. Op het gros van de onbehandelde percelen worden levende bladluizen waargenomen. Toch zijn er ook percelen nog bladluisvrij, zeker behandelde percelen, maar ook onbehandelde percelen. Op deze percelen is geen behandeling nodig. Een correcte evaluatie per perceel is dus ... Lees meer »

Koolzaadbericht 2: plaagdruk bouwt op in gevoelig koolzaadstadium

Bij het begin van de lente start meestal de risicovolle periode voor schade door de glanskever aan de nog gesloten bloemknoppen van het koolzaad. Van zonnig lenteweer is voorlopig geen sprake, maar de plaagdruk is zich op de meeste percelen in het waarnemingsnetwerk wel aan het opbouwen. Op drie van de tien koolzaadpercelen telden we gemiddeld 0,5 glanskevers en evenveel ... Lees meer »

Koolzaadbericht 1: Voorlopig geen plaaginsecten in de vangkommen

Eind februari plaatste Praktijkpunt Landbouw gele vangkommen in tien koolzaadpercelen in de provincie Vlaams-Brabant. In de kommen troffen we tot op heden nog geen snuit- en glanskevers aan. Vanaf 20 maart doen we wekelijks een waarneming waarbij er ook tellingen gebeuren op de planten.   Met waarnemingen en waarschuwingen levert Praktijkpunt Landbouw een bijdrage aan een duurzame beheersing van plagen ... Lees meer »

Hoe wintergranen optimaal bemesten in 2023?

De voorbije maand bemonsterde de Bodemkundige Dienst van België heel wat tarwe- en gerstpercelen voor het opstellen van bemestingsadviezen. Uit de bodemanalyses blijkt dat de nitraatvoorraden gemiddeld relatief laag zijn, al zijn hier ook zeer grote verschillen tussen percelen waar te nemen. De lage nitraatvoorraden resulteren in gemiddeld hoge stikstofbemestingsadviezen. Om deze hogere bemestingsadviezen in de praktijk correct toe te ... Lees meer »