Home - Nieuws (Pagina 2)

Nieuws

LCG-rassenonderzoek zesrijige wintergerst 2022

Wintergerst rassenonderzoek

Er werd dit seizoen (2021-2022) op 4 locaties in Vlaanderen een LCG-rassenproef wintergerst geoogst. Hierin werden 23 verschillende rassen beproefd, waaronder 7 hybride rassen. Maar liefst 10 rassen in de proefopzet zijn tolerant ten aanzien van het dwergvergelingsvirus.  Met een gemiddelde opbrengst van 9,8 ton/hectare lagen de opbrengsten iets lager dan voorgaande jaren. Het hectolitergewicht daarentegen, zit met een gemiddelde ... Lees meer »

Toestand wintergranen 6-7 juni 2022

De grote meerderheid van de wintertarwe bevindt zich momenteel in het stadium “halverwege bloei” tot “einde bloei”. Bruine roest breidde de voorbije week op verschillende locaties nog verder uit. Indien nog geen aarbehandeling werd toegediend wordt dit best opgevolgd. De tarwe is nog gevoelig voor schade door bladluizen tot het stadium “vroeg melkrijp”. Momenteel worden er echter zeer weinig bladluizen ... Lees meer »

Toestand wintergranen 30-31 mei 2022

Bij alle waarnemingspercelen is de aar deze week volledig verschenen. De meerderheid van de wintertarwe (80%) bevindt zich in tussen het stadium “begin boei” en “bloei voltooid”. Gele roest bleef de afgelopen week nagenoeg in dezelfde mate aanwezig en breidde bij de meeste percelen niet verder uit. Bruine roest werd waargenomen bij ongeveer 40% van de percelen. Waar vorige week ... Lees meer »

Toestand wintergranen 23-24 mei

Op ongeveer 40% van de waarnemingspercelen wintertarwe is de aar nog niet volledig zichtbaar, de overige 60% van de percelen bevindt zich in het stadium ‘aar volledig verschenen’ tot ‘halverwege bloei’.  Gele roest breidde afgelopen week opnieuw verder uit. Gevoelige rassen moeten dus nog altijd goedworden opgevolgd. Bruine roest werd deze week ook teruggevonden bij verschillende waarnemingspercelen. Bij de meestepercelen ... Lees meer »

Toestand wintergranen 16-17 mei

De meerderheid van de wintertarwe (56%) bevindt zich in het stadium “laatste blad uit” tot “vlagbladschede opent zich”. Bij 28% van de wintertarwe is de aar al aan deels zichtbaar. Gele roest breidde afgelopen week opnieuw licht uit, vooral bij percelen waar al veel gele roest aanwezig was. Gevoelige rassen worden best nog opgevolgd. Bladseptoria breidde lichtjes verder uit en ... Lees meer »

Toestand wintergranen 9-10 mei

Meer dan de helft van de wintertarwepercelen bevinden zich in de stadia ‘derde knoop’ en ‘puntje laatste blad zichtbaar’.  Gele roest breidde afgelopen week nog licht uit, vooral bij percelen waar al veel gele roest aanwezig was. Hoge temperaturen (>25°C) remmen de ontwikkeling van gele roest af. Gevoelige rassen die niet behandeld werden worden best wel nog opgevolgd. Witziekte breidde de voorbije ... Lees meer »

Toestand wintergranen 2-3 mei 2022

Gele roest komt veel voor. Vooral bij gevoelige rassen zagen we afgelopen week een verdere uitbereiding naar de bovenste bladlagen. Het blijft dus belangrijk om percelen met gevoelige rassen goed op te volgen. De gevoeligheid van verschillende rassen voor gele roest kan je terugvinden op de website van LCG via deze link, of via de rasfiches. Witziekte breidde de voorbije ... Lees meer »

Toestand wintergranen 26-27 april 2022

Deze week werden op 26 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas. De meerderheid van de waarnemingspercelen bevindt zich momenteel in het stadium ‘2de knoop’.  Gele roest breidde de afgelopen week verder uit en werd bij 78% van de waarnemingspercelen teruggevonden. Voornamelijk bij gevoelige rassen werd de behandelingsdrempel intussen bereikt. Het blijft dus belangrijk om ... Lees meer »

Toestand wintergranen 19 april 2022

Deze week werden op 27 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas. Gele roest breidde verder uit en werd bij ongeveer 60% van de percelen waargenomen. Bij 11 percelen (voornamelijk bij gevoeligere rassen) werd de behandelingsdrempel bereikt. Controleer dus tijdig je percelen, zeker de gevoelige rassen!Witziekte vonden we deze week ook terug bij 30 % van ... Lees meer »

Toestand wintergranen 11-12 april 2022

Gele roest werd bij ongeveer de helft van de percelen al waargenomen. Bij 5 percelen (voornamelijk in de kustregio) was de behandelingsdrempel reeds bereikt. Controleer dus je percelen om na te gaan of een vroege behandeling nodig is, zeker voor de gevoelige rassen!Bladseptoria is op verschillende waarnemingspercelen aanwezig maar nog niet in die mate dat er behandeld moet worden gezien ... Lees meer »