Home - Nieuws

Nieuws

Bladluizen in wintergranen 21 – 22 november 2022

De bladluisaantasting bleef afgelopen week gemiddeld stabiel. Op de onbehandelde percelen is gemiddeld 7,4% van de planten bezet met minstens één bladluis. Bij het naderen van de winter verlaagt de behandelingsdrempel, maar ook de kans op moeilijkere behandelingsomstandigheden of het risico om niet meer te kunnen behandelen neemt toe. Op het einde van de vluchten ligt de behandelingsdrempel op 1% ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 14-16 november 2022

De bladluisaantasting bleef afgelopen week gemiddeld stabiel, maar breidde lokaal nog verder uit. Op de onbehandelde percelen is gemiddeld 8,2% van de planten bezet met minstens één bladluis.De nog steeds vrij zachte temperaturen zullen de bladluisactiviteit ook nog niet effectief afremmen. Bij het naderen van de winter verlaagt de behandelingsdrempel, maar ook de kans op moeilijkere behandelingsomstandigheden neemt toe.De sterk ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 7-8 november 2022

De bladluisaantasting breidde opnieuw verder uit. Op de onbehandelde percelen is gemiddeld 7,7% van de planten bezet met minstens één bladluis. Meerdere percelen bereiken en overschrijden de drempel van 10%. In het waarnemingsnetwerk neemt het aantal percelen die best behandeld worden toe. Op bepaalde percelen kan het dus aangewezen zijn om te behandelen. Toch kan, wanneer de drempel nog niet ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 31 oktober – 3 november 2022

Door het zachte weer van de voorbije week breidde de aanwezigheid van bladluizen op de meeste plaatsen uit. In de wintergranen binnen het LCG-waarnemingsnetwerk is momenteel gemiddeld 4,4% van de planten bezet met minstens 1 bladluis. Op een aantal percelen na wordt de schadedrempel van 10% niet bereikt.Behandelen is nog niet algemeen nodig, getuigen de percelen waar geen bladluizen worden gevonden. Opvolging ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 24-25 oktober 2022

Nagenoeg overal, tenzij in zeer klein gewas, werden bladluizen waargenomen, weliswaar in verschillende mate. In de wintergranen is momenteel gemiddeld 1,9% van de planten bezet met minstens 1 bladluis. De vroeg gezaaide percelen met een verder ontwikkeld gewas tonen de hoogste aantasting tot 5,8%. De waarnemingen en de voorlopig gekende beperkte virulentie geven dus aan dat nog niet algemeen moet ... Lees meer »

Bladluisdruk, ook bij tolerante wintergerstrassen op te volgen

Bladluizen zorgen niet enkel voor rechtstreekse schade, maar kunnen ook het dwergvergelingsvirus (“Barley Yellow Dwarf Virus” of “BYDV”) overbrengen in onze graangewassen. Het is belangrijk om bij teelttechnische keuzes, zoals zaaidatum en rassenkeuze, hierbij stil te staan en aantasting preventief aan te pakken. Er worden daarom verschillende wintergerstrassen aangeboden die tolerant zijn tegen het dwergvergelingsvirus. Uit meerjarig onderzoek naar het ... Lees meer »

LCG-rassenonderzoek wintertarwe 2022

Er werd dit seizoen (2021-2022) op 6 locaties, waarvan 1 in de kustregio, in Vlaanderen een LCG-rassenproef wintertarwe geoogst. Hierin werden 28 verschillende rassen beproefd, waaronder 5 hybride rassen.  Met een gemiddelde opbrengst van 14,4 ton/hectare in het binnenland en 11,5 ton/ha in de kustregio werden mooie opbrengstcijfers genoteerd dit jaar. Ook het hectolitergewicht tekende met een gemiddelde van 80,9 kg een goed eindresultaat op. Qua ziektegevoeligheid ... Lees meer »

LCG-rassenonderzoek triticale 2022

Er werd dit seizoen (2021-2022) op 3 locaties in Vlaanderen een LCG-rassenproef triticale geoogst. Hierin werden 8 verschillende rassen beproefd,  Er werd een gemiddelde opbrengst van 10,4 ton/hectare en gemiddeld hectolitergewicht van 75,1 kg bekomen.Ook op vlak van ziektegevoeligheid voor meeldauw en bruine roest konden duidelijke verschillen vastgesteld worden tussen de rassen. Lees het volledig bericht Lees meer »

Koolzaadbericht: Droogte verhindert een vroege zaai

Het koolzaad van vorig seizoen steekt nog maar sinds juli achter de planken en de nieuwe uitzaai dient zich alweer aan. Tenminste, als het eindelijk wil beginnen regenen want heel wat stoppelland ligt er zo droog bij dat niets wil kiemen. Op een enkeling na die vorige week geluk had met een onweersbui wachten koolzaadtelers met zaaien. Omdat het niet ... Lees meer »

Bevraging gerstteelt

Met oog op gericht onderzoek willen we via onderstaande bevraging vanuit het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen graag polsen naar hoe je vandaag de teelt van gerst uitvoert én welke eventuele knelpunten je ervaart. De bevraging zal een tiental minuten van je tijd vragen.  Alvast dank bij voorbaat ! Start de bevraging Lees meer »