Home - Nieuws

Nieuws

Toestand wintegranen 16-17 mei

De meerderheid van de wintertarwe (56%) bevindt zich in het stadium “laatste blad uit” tot “vlagbladschede opent zich”. Bij 28% van de wintertarwe is de aar al aan deels zichtbaar. Gele roest breidde afgelopen week opnieuw licht uit, vooral bij percelen waar al veel gele roest aanwezig was. Gevoelige rassen worden best nog opgevolgd. Bladseptoria breidde lichtjes verder uit en ... Lees meer »

Toestand wintergranen 9-10 mei

Meer dan de helft van de wintertarwepercelen bevinden zich in de stadia ‘derde knoop’ en ‘puntje laatste blad zichtbaar’.  Gele roest breidde afgelopen week nog licht uit, vooral bij percelen waar al veel gele roest aanwezig was. Hoge temperaturen (>25°C) remmen de ontwikkeling van gele roest af. Gevoelige rassen die niet behandeld werden worden best wel nog opgevolgd. Witziekte breidde de voorbije ... Lees meer »

Toestand wintergranen 2-3 mei 2022

Gele roest komt veel voor. Vooral bij gevoelige rassen zagen we afgelopen week een verdere uitbereiding naar de bovenste bladlagen. Het blijft dus belangrijk om percelen met gevoelige rassen goed op te volgen. De gevoeligheid van verschillende rassen voor gele roest kan je terugvinden op de website van LCG via deze link, of via de rasfiches. Witziekte breidde de voorbije ... Lees meer »

Toestand wintergranen 26-27 april 2022

Deze week werden op 26 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas. De meerderheid van de waarnemingspercelen bevindt zich momenteel in het stadium ‘2de knoop’.  Gele roest breidde de afgelopen week verder uit en werd bij 78% van de waarnemingspercelen teruggevonden. Voornamelijk bij gevoelige rassen werd de behandelingsdrempel intussen bereikt. Het blijft dus belangrijk om ... Lees meer »

Toestand wintergranen 19 april 2022

Deze week werden op 27 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas. Gele roest breidde verder uit en werd bij ongeveer 60% van de percelen waargenomen. Bij 11 percelen (voornamelijk bij gevoeligere rassen) werd de behandelingsdrempel bereikt. Controleer dus tijdig je percelen, zeker de gevoelige rassen!Witziekte vonden we deze week ook terug bij 30 % van ... Lees meer »

Toestand wintergranen 11-12 april 2022

Gele roest werd bij ongeveer de helft van de percelen al waargenomen. Bij 5 percelen (voornamelijk in de kustregio) was de behandelingsdrempel reeds bereikt. Controleer dus je percelen om na te gaan of een vroege behandeling nodig is, zeker voor de gevoelige rassen!Bladseptoria is op verschillende waarnemingspercelen aanwezig maar nog niet in die mate dat er behandeld moet worden gezien ... Lees meer »

Koolzaadbericht 6: mengteelt met vlinderbloemigen

Als gangbare akkerbouwer koolzaad telen zonder het onkruid te bestrijden met bodemherbiciden … ja, het kan! Dat stellen koolzaadtelers die experimenteren met de mengteelt van koolzaad en vlinderbloemigen met eigen ogen vast, en wordt bevestigd op het proefveld van het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant.  Klik voor het volledige bericht Lees meer »

Koolzaadbericht 5: balans glanskever

Aan de hand van nieuwe waarnemingen van de koolzaadglanskever op woensdag 30 maart maken we de balans op van de bestrijding van dit plaaginsect. Noodzakelijke behandelingen werden tot vorige week onder gunstige omstandigheden doorgevoerd. Door de weersverandering deze week verschuilen de kevertjes zich voor de koude. Een late bestrijding heeft nu geen goede kans op slagen meer. Bovendien kleuren de ... Lees meer »

Koolzaadbericht 4: Druk glanskever neemt toe, koudere periode op komst

Gelet op de hoge temperaturen en het gevoelige stadium van het koolzaad (grotendeels gesloten bloemknoppen) is dit, indien nodig, de week van de waarheid voor de bestrijding van de koolzaadglanskever. Volgende week wordt het kouder. De koolzaadglanskever verschuilt zich dan, en is bijgevolg moeilijker te raken met insecticiden. De waarnemingen van deze week wijzen uit dat de keveraantallen toenemen. Controleer ... Lees meer »

Koolzaadbericht 3: druk glanskevers neemt toe, snuitkevers waargenomen 

Zowel de temperatuur als de kalender vertellen ons dat het lente is. De koolzaadglanskever is net als vorig seizoen op de afspraak. Eén van de tien koolzaadpercelen uit het waarnemingsnetwerk bereikte vandaag (22/03/22) de schadedrempel van gemiddeld 3 tot 4 kevers per plant. Met huidige temperaturen wordt zelfs verdere toename van de plaagdruk verwacht. Let wel: te vroeg behandelen is ... Lees meer »