Home - Nieuws (Pagina 3)

Nieuws

Koolzaadbericht 3: Grote variatie koolzaadglanskever

Zowel voor als na het weekend deed Praktijkpunt Landbouw tellingen van glanskever op tien koolzaadpercelen in Hageland, Dijleland en Pajottenland. Bij drie à vier koolzaadglanskevers per plant (gemiddeld, op 25 planten!) in het knopstadium horen de alarmbellen af te gaan. Op dit moment zien we een grote variatie in de aanwezigheid van de glanskevers. Daarom is het enige juiste advies: controleer ... Lees meer »

Koolzaadbericht 2: Koolzaadglanskever reeds aanwezig.

Op tien koolzaadpercelen verspreid in de provincie Vlaams-Brabant volgt Praktijkpunt Landbouw de aantasting door glanskever op. Gele vangkommen alarmeren ons omtrent de komst van de kevers. Kort daarna gaan we over tot tellingen op plantniveau. Dat was althans het plan, en op 22 maart leek het alsof alles volgens plan zou verlopen… Eén dag later was het echter alle hens ... Lees meer »

Voorjaarstellingen bladluizen wintergranen

Er lijken nagenoeg geen luizen aanwezig te zijn. De waarnemingen gebeurden weliswaar onder minder gunstige en moeilijkere omstandigheden: koud, nat en winderig weer. Een bijkomende update onder andere weersomstandigheden wordt volgende week voorzien. Lees meer. Lees meer »

koolzaadbericht 1: Voorbereidingen waarnemingen gestart en Overzicht groeiseizoen tot nu

In de week van 22 maart start Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant met waarnemingen van de koolzaadglanskever op tien percelen van landbouwers verspreid over de provincie. In eerste instantie gebruiken we daarvoor gele vangkommen. Zodra deze plaaginsecten neergestreken zijn in de praktijkpercelen schakelen we over op tellingen van hun aantal op plantniveau. Met waarnemingen en waarschuwingen wil Praktijkpunt Landbouw een bijdrage leveren ... Lees meer »

Opname LCG-graanavonden

Op 2 en 3 maart organiseerden de Vlaamse overheid, het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen en haar partners 2 identieke graanavonden. In het totaal namen 481 geïnteresseerden deel aan de voorlichtingsavonden. Voor degenen die de presentaties nog wensen te bekijken, plaatsten we hieronder het programma en de link naar de opname. Onder het filmpje staat een tekstje met het aanvangsmoment van elke ... Lees meer »

Voorjaarstellingen bladluizen wintergranen

Vorige en deze week werden er door enkele partners van het LCG (Ugent, Inagro, PIBO) op 27 percelen wintergranen (wintertarwe en wintergerst) verspreid in Vlaanderen de eerste voorjaars bladluistellingen uitgevoerd. De bladluistellingen gebeurden op percelen onbehandeld tegen bladluizen. Hieruit bleek dat er nergens bladluizen vastgesteld werden. Lees meer. Lees meer »

Compost ook voor wintertarwe

Compost op regelmatige basis gebruiken heeft een gunstig effect. De bodemvruchtbaarheid gaat er duidelijk op vooruit. In de eerste plaats zorgt het regelmatige compostgebruik voor een beter organische-koolstofgehalte, maar ook de zuurtegraad van de bodem ondervindt een positief effect. Een regelmatige gift van 15 ton gft-compost per ha lijkt op basis van de meerjarige proef binnen de gevolgde akkerbouwrotatie een ... Lees meer »