Home - Nieuws

Nieuws

Bladluizen in wintergranen 22-23 november 2021

De bladluispopulatie is afhankelijk van het perceel, maar in het algemeen neemt de aantasting af of bleef deze stabiel op een laag niveau. De lagere temperaturen zullen deze evolutie verder ondersteunen. Algemeen gezien is een behandeling niet aan de orde. Op het einde van de vluchten (ten laatste half november), bij het ingaan van de winter bedraagt de behandelingsdrempel 5% ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 8-9 november 2021

De bladluispopulatie lijkt momenteel stabiel. Er werd nergens een significante uitbreiding vastgesteld. In de wintertarwe was maximaal 2% van de planten bezet met minstens één bladluis en in de wintergerst maximaal 5%. De gemiddelde bezettingsgraad noodzaakt momenteel niet tot behandelen. De lagere minima temperaturen de komende dagen zullen ook een bijkomende rem zijn voor de evolutie van de populatie.Volg de ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 2-4 november 2021

Zoals vorige week tonen de gerstpercelen dat er zeker bladluizen aanwezig zijn. Op de tarwepercelen is dit momenteel nog beperkt. De populatie lijkt momenteel stabiel. Het is belangrijk om de percelen wintergranen goed op te volgen. Lees meer. Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 25-26 oktober 2021

De waarnemingen geven aan dat de percelen moeten opgevolgd worden, maar dat momenteel nog niet algemeen behandeld moet worden. Te snel behandelen heeft geen zin en leidt er mogelijk toe dat voor de winter nog een tweede keer moet behandeld worden. Zeker gezien de warmere temperaturen die voorspeld worden, is goed opvolgen belangrijk. Vroeg gezaaide percelen hebben de voorrang in ... Lees meer »

Herbekijk de digitale LCG-graanavonden najaar 2021

Eind september, begin oktober organiseerde de Vlaamse overheid, het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen en haar partners drie identieke digitale graanavonden met onderstaand programma. Klik op de titel om de opname opnieuw te bekijken. Rassenkeuze wintertarwe in het kader van IPM                 Bram Vervisch, InagroRassenkeuze wintergerst in het kader van IPM              ... Lees meer »

Onkruidbestrijding in wintergranen in het najaar

Bij vroeg gezaaide wintergerst en -tarwe is een herbicidentoepassing kort na zaaien (1–2–bladstadium) verantwoord en vaak noodzakelijk. Zeker wanneer er (resistente) duist of windhalm aanwezig is op het perceel. Een toepassing in het najaar laat toe om de onkruiden te raken als ze nog klein zijn. Na de winter komt men vaak te laat, en zijn onkruiden al te sterk ontwikkeld om in éénmaal te ... Lees meer »

LCG-Rassenonderzoek wintertarwe 2021

Resultaten rassenonderzoek wintertarwe: leem- en zandleemgebied en kustpolder. In het teeltseizoen 2020-2021 werden 27 rassen wintertarwe beproefd. Hierbij waren er 10 nieuwkomers, waaronder 3 hybriden. Lees meer. Lees meer »

LCG-Rassenonderzoek zesrijige wintergerst 2021

In het teeltseizoen 2020-2021 werden 23 rassen wintergerst beproefd, waaronder 9 hybriden en 8 rassen welke tolerant zijn ten aanzien van het dwergvergelingsvirus. Onder de 23 rassen zijn er 10 nieuwkomers, waarvan 1 hybride en 5 rassen tolerant ten aanzien van het dwergvergelingsvirus. Lees meer. Lees meer »

Toestand wintergranen 14-15 juni 2021

De meerderheid van de wintertarwe (77%) bevindt zich in het stadium “halverwege bloei”. 9% van de tarwe bevindt zich al in het stadium “bloei voltooid”. Gele roest breidde verder uit waar deze aanwezig was. Bladseptoria breidde verder uit naar de bovenste bladeren. Bruine roest breidde met de hoge temperaturen van afgelopen week verder uit. Bladluizen blijven net als de voorbije ... Lees meer »