Home - Nieuws

Nieuws

Bladluizen in wintergranen – Toestand 18-20 november 2019: verminderde maar gemiddeld hoge druk bij ingaan van de winter

Afgelopen week verminderde de bladluisdruk verder. Omwille van de hoge druk van afgelopen najaar zijn er ondanks het verminderen van de druk bij het ingaan van de winter toch nog steeds bladluizen aanwezig. Het is noodzakelijk alle percelen wintergranen die niet (meer) beschermd zijn tegen bladluizen een laatste keer te controleren. De bladluiscontrole gebeurt best tijdens de warmste uren van ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 12-13 november 2019: geen verdere uitbreiding maar te hoge aantasting voor de winter

De aantasting door bladluizen breidde afgelopen week gemiddeld niet meer verder uit. Lokaal kan dit echter wel nog het geval zijn. Het blijft noodzakelijk alle percelen wintergranen die niet (meer) beschermd zijn tegen bladluizen te controleren tot zolang de klimatologische omstandigheden gunstig blijven voor de activiteit van de bladluizen. De bladluiscontrole gebeurt best tijdens de warmste uren van de namiddag. ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 4-5 november 2019: lichte uitbreiding, tot zeer hoge aantastingen!

De aantasting door bladluizen blijft zeer hoog en breidde afgelopen week nog lichtjes verder uit. Het is absoluut noodzakelijk alle percelen wintergranen die niet (meer) beschermd zijn tegen bladluizen te controleren van bij de opkomst en voor het ingaan van de winter op de aanwezigheid van bladluizen. De bladluiscontrole gebeurt best tijdens de warmste uren van de namiddag. De bladluisaantasting ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 28-29 oktober 2019: sterke uitbreiding, tot zeer hoge aantastingen!

De aantasting door bladluizen is momenteel op veel percelen al zeer hoog en is nagenoeg overal sterk toegenomen in vergelijking met vorige week. Al van bij de opkomst van de wintergranen zijn zeer hoge bladluisaantastingen mogelijk. Het is daarom absoluut noodzakelijk alle percelen wintergranen die niet (meer) beschermd zijn tegen bladluizen te controleren van bij de opkomst op de aanwezigheid ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 21-22 oktober 2019: reeds belangrijke tot zeer hoge aantastingen!

Zaaizaadontsmetting tegen bladluizen is niet meer toegelaten. Behalve de percelen wintergerst die gezaaid zijn met rassen die tolerant zijn ten aanzien van het dwergvergelingsvirus, is geen enkel perceel wintergraan vanaf de opkomst beschermd tegen het dwergvergelingsvirus overgedragen door bladluizen. De aantasting door bladluizen is momenteel op veel percelen al zeer hoog, niettegenstaande het jonge gewasstadium. Het is daarom absoluut noodzakelijk ... Lees meer »

Nieuwsbericht: Doelareaal vanggewassen: wintergraan telt mee en wijzigingen in oppervlakte

Voor 2019 werd een uitzondering bekomen voor de inzaai van wintergraan als nateelt. In eerste instantie telde het areaal wintergraan enkel mee binnen het doelareaal als dat werd voorafgegaan door een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt. Dit werd gewijzigd en is nu ook mogelijk na nitraatgevoelige hoofdteelten. Ook het doelpercentage wordt bijgesteld, omdat er bij die berekening enkel rekening gehouden was met de ... Lees meer »

LCG-lidmaatschap seizoen 2019-2020

Het gebruik van de LCG-website en het ontvangen van de LCG-Graanberichten is vanaf het seizoen 2019-2020 gratis. Alle communicatie (LCG-Graanberichten, uitnodigingen proefveldbezoeken en voorlichtingsvergaderingen) gebeurt enkel via E-mail. Je kan jezelf aanmelden via de website www.lcg.be om de digitale LCG-Graanberichten te blijven ontvangen. Voeg ook zeker het emailadres info@lcg.be toe aan je contacten, zodat het LCG-Graanbericht niet in de ‘ongewenste ... Lees meer »