Home - Nieuws (Pagina 4)

Nieuws

Koolzaadbericht 3: Gewasstand, plaagopvolging en bemesting

Ook dit jaar volgt Inagro meerdere koolzaadpercelen op. Uit de eerste waarnemingen blijken gemiddeld 30 planten/m² aanwezig op de percelen. Dit is ruim voldoende. Op percelen met een veel hogere plantdichtheid kan verkorten aangewezen zijn om opbrengstverliezen te vermijden. Voorlopig is er weinig duivenschade. Afwisseling van afweermiddelen is sterk aangewezen om gewenning te voorkomen. Om de plaaginsecten te kunnen opvolgen werden opnieuw ... Lees meer »