Home - Nieuws (Pagina 3)

Nieuws

Toestand wintertarwe, spelt, graanhaantje, tarwestengelgalmug in granen in zwaardere gronden14-15 mei 2018

Witziekte wordt nog steeds weinig waargenomen maar kan lokaal sterk aanwezig zijn. Bladseptoria is net als vorige week veel aanwezig. Wanneer het definitieve voorlaatste en laatste blad aangetast zijn, kan een behandeling nodig zijn. Gevoelige rassen moeten nu zeker goed opgevolgd worden om al of niet een fungicidebehandeling in te zetten. Deze week nam de gele roest verder toe, zowel ... Lees meer »

Toestand wintertarwe, triticale, spelt en graanhaantje 7-9 mei 2018

Witziekte wordt in het algemeen nog steeds weinig waargenomen maar kan lokaal sterk aanwezig zijn. Bladseptoria breidt verder uit naar de bovenste bladlagen. Wanneer het definitieve voorlaatste en laatste blad aangetast zijn, kan een behandeling nodig zijn. Zeer gevoelige rassen moeten nu zeker goed opgevolgd worden om al of niet een fungicidebehandeling in te zetten! Gele roest werd opnieuw veel ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 30 april-2 mei 2018

Oogvlekkenziekte komt algemeen weinig voor. Meeldauw wordt weinig waargenomen. Lokaal kan witziekte wel sterk aanwezig zijn. Bladseptoria is veel aanwezig en verspreidt zich verder naar de bovenste bladeren. Wanneer het definitieve voorlaatste en voornamelijk laatste blad aangetast zijn, moet een behandeling worden overwogen. Zeer gevoelige rassen moeten nu zeker goed opgevolgd worden om al of niet een fungicidebehandeling in te ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 23-24 april 2018

Oogvlekkenziekte vormt in het algemeen niet onmiddellijk een probleem. Meeldauw wordt in beperkte mate waargenomen maar kan lokaal sterk aanwezig zijn. Bladseptoria is aanwezig en verspreidt zich naar de bovenste bladeren. Echter, gezien het jonge stadium van de wintertarwe in nogal wat percelen is het nog te vroeg om dergelijke percelen te behandelen. Bladvlekkenziekte wordt best verder opgevolgd zodat de ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 16-17 april 2018

Op de opgevolgde percelen in Vlaanderen komt oogvlekkenziekte in het algemeen weinig voor. Bladvlekkenziekte is aanwezig en wordt best verder opgevolgd zodat de evolutie ervan in een later stadium kan geëvalueerd worden. Meeldauw, gele roest en bruine roest werden nauwelijks waargenomen. Lees meer. Lees meer »

Koolzaadbericht 4: Gewasstand, bemesting, plaagopvolging

Tijdens de recentste waarnemingen zag Inagro dat de warme weersomstandigheden veel invloed hebben op verschillende koolzaadpercelen. Enerzijds is er een sterke groei, waardoor de gemiddelde gewasstadium D2 is. Al is er sterke variatie tussen de percelen en zelfs binnen eenzelfde perceel, dit afhankelijk van de zaaidatum, regenval, vorstschade en aanwezigheid van duiven. Daarnaast zorgt de temperatuur voor toenemende aanwezigheid van ... Lees meer »

Ziektebestrijding wintertarwe

Bladziektebestrijdingsproeven wintertarwe 2017. Aarziektebestrijdingsproeven wintertarwe 2017. Richtlijnen voor de ziektebestrijding in wintertarwe. Ziektebestrijdingsmodellen. Lees meer. Lees meer »