Home - Nieuws (Pagina 2)

Nieuws

Rassenonderzoek zesrijige wintergerst 2017

In 2016 werden 16 rassen beproefd waaronder 4 hybriden en 3 rassen welke tolerant zijn ten aanzien van het dwergvergelingsvirus. Onder de 16 rassen zijn er 5 nieuwkomers, waarvan 2 hybriden en 1 ras tolerant ten aanzien van het dwergvergelingsvirus. Lees meer. Lees meer »

Proefresultaten winterkoolzaad Inagro 2017

In 2017 werd door Inagro te Wilskerke (kustpolder) en Zande (lichte polder) een rassenproef winterkoolzaad aangelegd met 15 rassen en te Wilskerke ook een zaaidichthedenproef. In bijgaand artikel worden de resultaten van deze proeven weergegeven. Lees meer. Lees meer »

Koolzaadbericht 5: Vochtgehalte en oogst

Net zoals bij de  andere akkerbouwteelten valt de oogst van koolzaad dit jaar ook vroeger. Op dinsdag 4 juli  bezochten we verschillende percelen in West-Vlaanderen om het vochtgehalte te bepalen. Klik hier voor het volledige bericht. Lees meer »

Toestand wintertarwe 12-13 juni 2017

Er werden deze week bij een groter aantal waarnemingsveldjes bladluizen teruggevonden en ook het gemiddeld aantal bladluizen per halm nam toe. De bezetting door bladluizen verschilt sterk van perceel tot perceel en moet op perceelsniveau zeker opgevolgd worden. Lees meer. Lees meer »

Toestand wintertarwe 5-7 juni 2017

Witziekte wordt ongeveer in dezelfde mate waargenomen als vorige week maar verspreidde de voorbije week verder naar de bovenste bladlagen. Septoria breidde opnieuw verder uit en komt ook steeds meer voor op de bovenste bladlagen. Gele roest breidde uit. Bruine roest breidde de voorbije week ook verder uit. Globaal blijft het aantal bladluizen beneden de schadedrempel in wintertarwe. Lees meer. Lees meer »

Toestand wintertarwe 15-16 mei 2017 + Tarwestengelgalmug in granen in zwaardere gronden

Witziekte komt meer voor in vergelijking met vorige week en wordt in beperkte mate ook op de voorlaatste bladlaag waargenomen. Septoria is alom aanwezig en komt frequent maar in verschillende mate voor, soms tot op de voorlaatste bladlaag; gevoelige rassen moeten goed opgevolgd worden. Er werd terug een uitbreiding van de gele roest waargenomen, op bepaalde percelen en gevoelige rassen ... Lees meer »