Home - Nieuws (Pagina 4)

Nieuws

Toestand wintertarwe en triticale 18-19 april 2016

Gele roest: globaal genomen neemt de druk van gele roest toe vooral op de gevoeligste rassen. Opvolging zeker van de gevoeligste rassen wintertarwe, triticale en spelt is zeker noodzakelijk. Bladvlekkenziekte: op alle waarnemingspercelen werd bladvlekkenziekte waargenomen, doch er zijn duidelijke verschillen naargelang de regio, het perceel en het ras. Vooral vroeg gezaaide percelen, en gevoelige rassen moeten momenteel kort opgevolgd ... Lees meer »

Gele roest in wintertarwe, triticale en spelt: waakzaamheid op de gevoeligste rassen

Met de regen die er kwam rondom 25 maart en vervolgens stijgende temperaturen, werd er sedert begin april een heropflakkering van de gele roest waargenomen op de rassenproef wintertarwe te Koksijde (kustpolder, provincie West-Vlaanderen). Op voornamelijk de onderste blaadjes zijn opnieuw sporen van gele roest aanwezig (in groepjes; oranje gekleurd) en dit vooral bij de gevoeligste rassen. Gezien deze vaststellingen ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen dit voorjaar: veldcontrole is zeker nodig! Bladverkleuring wintergranen

Een veldcontrole op de aanwezigheid van bladluizen is dit voorjaar zeker nodig, wetende dat vorig najaar 2015 er een hoog percentage virusdragende bladluizen voorkwam. Indien er nu virusdragende bladluizen aanwezig zijn kan het vergelingsvirus zich immers heel snel verspreiden in de lente. Daarom is het bij aanwezigheid van bladluizen verstandig een bladluisbehandeling uit te voeren. In de wintertarwe wordt momenteel ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen dit voorjaar. Veldcontrole is nodig!

Gezien enerzijds de situatie omtrent de bladluisdruk in het najaar 2015 en anderzijds de relatief zachte winter 2015-2016 is de kans reëel dat er nog levende bladluizen aanwezig zijn in de wintergranen. Dit betekent dat een veldcontrole op de aanwezigheid van bladluizen dit voorjaar nodig is, wetende dat vorig najaar 2015 er een hoog percentage virusdragende bladluizen voorkwam. Bij aanwezigheid ... Lees meer »

LCG-gids “ziekten en plagen, nuttige insecten in tarwe en gerst”

LCG ontwikkelde een nieuwe gids “ziekten en plagen, nuttige insecten in tarwe en gerst” Deze handige gids is een nuttige tool om ziekten en insecten te herkennen en daardoor een gerichte behandeling uit te kunnen voeren in het kader van IPM. Aan de hand van foto’s en een omschrijving van de ziekten en insecten, kan u nagaan welk eventueel probleem ... Lees meer »

Gele roest in wintertarwe, triticale en spelt: waakzaamheid op de gevoeligste rassen

De gele roest is dit voorjaar reeds vroeg aanwezig in zowel wintertarwe, triticale als spelt, en wordt voornamelijk teruggevonden op de oudste/onderste bladeren. Er worden evenwel grote verschillen vastgesteld tussen zowel regio’s als percelen. Op bepaalde percelen is het zoeken naar sporen gele roest, terwijl op andere percelen de gele roest duidelijk aanwezig is. Alhoewel de wintergranen zich momenteel nog ... Lees meer »

Koolzaadgids voor starters

Inagro heeft een startersgids voor koolzaad ontwikkeld. Deze kan hier gratis gedownload worden. In deze handige gids worden alle teelttechnische activiteiten en aandachtspunten tijdens het teeltseizoen chronologisch weergegeven. De gids bevat alle nodige informatie om met koolzaad aan de slag te kunnen en bijgevolg ideaal voor akkerbouwers zonder enige ervaring met koolzaad. Lees meer »

Stikstofbemesting wintergranen 2016

Op dit moment worden de percelen met wintertarwe duidelijk gekenmerkt door gemiddeld lagere nitraatvoorraden in vergelijking met de voorgaande jaren. Samen met deze lagere nitraatvoorraden zitten de geformuleerde adviezen op basis van deze voorlopige statistieken duidelijk op een hoger niveau in vergelijking met 2015. De hogere adviezen geven ook aanleiding tot een 1e fractie die gemiddeld hoger uitvalt in vergelijking ... Lees meer »