Home - Nieuws

Nieuws

Rassenonderzoek zomergranen kustpolder 2013

Omwille van de zeer natte weersomstandigheden tijdens het najaar en de winter van het teeltseizoen 2012-2013 kon de rassenproef wintertarwe niet uitgezaaid worden in de kustpolder te Zuienkerke (Houtave). Op 7 maart 2013 werd dan uiteindelijk een rassenproef zomergranen (zomergerst, wisseltarwe en zomertarwe) uitgezaaid. De resultaten van deze proef kan u hier terugvinden.   Lees meer »

Wintertarwe: decemberzaai

Door de regionaal uitzonderlijk natte weersomstandigheden gedurende dit najaar 2013 moet er naargelang de regio nog heel wat wintertarwe gezaaid worden. De recentste proefveldresultaten bekomen door Inagro bij late najaarszaai van wintertarwe, dateren van het seizoen 2008-2009 van een rassenproef aangelegd te Zuienkerke (Houtave) in de kustpolder. Deze rassenproef werd gezaaid op 27 december 2008. De resultaten van deze proef ... Lees meer »

Bladluizen in wintergerst en wintertarwe – Toestand 28-29 oktober 2013

Gezien de verschillen in bladluisdruk en de toename ervan op enkele percelen wordt, ondanks de doorgaans beperkte aanwezigheid van bladluizen, zeker op vroeg gezaaide percelen (zowel wintergerst, wintertarwe als triticale) en bij gebruik van zaaizaad niet behandeld met Argento, de aanwezigheid van bladluizen best opgevolgd. Lees meer Lees meer »

Bladluizen in wintergranen: Toestand 21-22 oktober 2013

De bladluisdruk blijft ondanks de zachte temperaturen doorgaans beperkt. Op vroeg gezaaide percelen, zowel wintergerst, wintertarwe als triticale en bij gebruik van zaaizaad niet behandeld met Argento, wordt de aanwezigheid van bladluizen best opgevolgd. lees meer Lees meer »

Onkruidbestrijding in triticale

Triticale reageert gemiddeld genomen gevoeliger op herbiciden dan tarwe. Vooral op lichtere gronden kunnen hoge dosissen van bodemherbiciden chlorose en soms uitdunning veroorzaken. Lees meer Lees meer »