Home - Nieuws - Toestand wintertarwe, triticale, spelt en graanhaantje 7-9 mei 2018

Toestand wintertarwe, triticale, spelt en graanhaantje 7-9 mei 2018

Witziekte wordt in het algemeen nog steeds weinig waargenomen maar kan lokaal sterk aanwezig zijn. Bladseptoria breidt verder uit naar de bovenste bladlagen. Wanneer het definitieve voorlaatste en laatste blad aangetast zijn, kan een behandeling nodig zijn. Zeer gevoelige rassen moeten nu zeker goed opgevolgd worden om al of niet een fungicidebehandeling in te zetten! Gele roest werd opnieuw veel waargenomen en verspreidt zich verder. Bij verschillende percelen/rassen is een behandeling noodzakelijk. Vooral zeer gevoelige rassen én vooral in de kustpolder moet de gele roest van zeer nabij opgevolgd worden om al of niet een fungicidebehandeling in te zetten! In de kustpolder slaat de gele roest immers verder toe vooral op de gevoeligste rassen! Bruine roest werd voorlopig slechts in beperkte mate waargenomen. Uit de recentste waarnemingen naar het graanhaantje op 30 Vlaamse tarwepercelen blijkt in het algemeen een stabilisatie en aan de kust zelfs afname van de druk van het graanhaantje. In het binnenland blijft de situatie sterk perceelsafhankelijk.  Lees meer.