Home - Nieuws - Toestand wintertarwe 23-24 april 2018

Toestand wintertarwe 23-24 april 2018

Oogvlekkenziekte vormt in het algemeen niet onmiddellijk een probleem. Meeldauw wordt in beperkte mate waargenomen maar kan lokaal sterk aanwezig zijn. Bladseptoria is aanwezig en verspreidt zich naar de bovenste bladeren. Echter, gezien het jonge stadium van de wintertarwe in nogal wat percelen is het nog te vroeg om dergelijke percelen te behandelen. Bladvlekkenziekte wordt best verder opgevolgd zodat de evolutie ervan in een later stadium kan geëvalueerd worden. Zeer gevoelige rassen moeten nu zeker goed opgevolgd worden om al of niet een fungicidebehandeling in te zetten (in functie van het gewasstadium)! Gele roest werd opvallend meer waargenomen dan vorige week. Bij sommige percelen/rassen is een behandeling noodzakelijk. Vooral zeer gevoelige rassen én vooral in de kustpolder moet de gele roest van zeer nabij opgevolgd worden om al of niet een fungicidebehandeling in te zetten! Bruine roest werd slechts in beperkte mate waargenomen.  Lees meer.