Home - Nieuws - Koolzaadbericht 4: Gewasstand, bemesting, plaagopvolging

Koolzaadbericht 4: Gewasstand, bemesting, plaagopvolging

Tijdens de recentste waarnemingen zag Inagro dat de warme weersomstandigheden veel invloed hebben op verschillende koolzaadpercelen. Enerzijds is er een sterke groei, waardoor de gemiddelde gewasstadium D2 is. Al is er sterke variatie tussen de percelen en zelfs binnen eenzelfde perceel, dit afhankelijk van de zaaidatum, regenval, vorstschade en aanwezigheid van duiven. Daarnaast zorgt de temperatuur voor toenemende aanwezigheid van de koolzaadglanskever. De schadedrempel is afhankelijk van het gewasstadium. Van zodra er bloei aanwezig kunnen de kevers zich rechtstreeks met stuifmeel voeden, zonder schade aan te richten. Hou u perceel dus goed in de gaten!

Klik hier voor het volledige bericht