Nieuws

Koolzaadbericht 3: Gewasstand, plaagopvolging en bemesting

20170215_140408_V2(1)

Ook dit jaar volgt Inagro meerdere koolzaadpercelen op. Uit de eerste waarnemingen blijken gemiddeld 30 planten/m² aanwezig op de percelen. Dit is ruim voldoende. Op percelen met een veel hogere plantdichtheid kan verkorten aangewezen zijn om opbrengstverliezen te vermijden. Voorlopig is er weinig duivenschade. Afwisseling van afweermiddelen is sterk aangewezen om gewenning te voorkomen. Om de plaaginsecten te kunnen opvolgen werden opnieuw ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 20-21 november 2017: opnieuw toename, controle noodzakelijk!

roosgrasluisa_formaat

In functie van de al dan niet toenemende slechtere veldomstandigheden is het noodzakelijk de bladluisdruk op perceelsniveau te evalueren. Gezien de toename die werd vastgesteld op het merendeel van de waarnemingspercelen kunnen onbeschermde percelen zeker niet de winter ingaan zonder een controle en eventuele behandeling of herbehandeling. Deze controle is zeker dit najaar absoluut noodzakelijk. Lees meer. Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 13-14 november 2017: globaal daling bladluisdruk, opvolging op perceelsniveau blijft nog steeds noodzakelijk!

vogelkersluisb_pm

Op nagenoeg alle onbehandelde percelen werd een (lichte) afname van de bladluisdruk vastgesteld. Desalniettemin zijn er nog enkele percelen met een toenemende bladluisdruk. De situatie is sterk verschillend van perceel tot perceel. De bladluisdruk blijft echter op veel percelen ondanks een afname nog hoog. Een nauwgezette opvolging per perceel is nog steeds noodzakelijk! Lees meer. Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 6-7 november 2017: nog steeds hoge aantastingsgraad van bladluizen! Bladluisdruk op perceelsniveau blijven opvolgen!

vogelkersluisb

Van de LCG-waarnemingsvelden wintergerst en wintertarwe zit net geen 50% van de onbehandelde percelen boven de behandelingsdrempel van 10% planten bezet met bladluizen, en zit 54% van de percelen boven 5% bezettingsgraad. Hierbij zijn er zelfs percelen gezaaid rond half oktober met een hoge tot zeer hoge bladluisdruk en dit zowel in wintergerst als in wintertarwe! Lees meer. Lees meer »