Home - Granen - Jaarlijkse publicatie Granen

Jaarlijkse publicatie Granen

Jaarlijks worden de resultaten van alle graanproeven in Vlaanderen samengebracht in één publicatie. Tevens worden er richtlijnen geformuleerd voor de praktijk.
Hieronder zijn de publicaties van de laatste proefjaren te vinden (enkel toegankelijk voor de LCG-leden):

2017

2017

Granen oogst 2017

Volgende publicaties zijn reeds beschikbaar.

WINTERGERST

 1. Rassenonderzoek zesrijige wintergerst (augustus 2017)
 2. Onkruidbestrijding wintergerst (november 2017)

WINTERTARWE

 1. Rassenonderzoek wintertarwe (september 2017)
 2. Onkruidbestrijding wintertarwe
  – onkruidbestrijding in wintertarwe in het najaar (november 2017)
  gevoeligheid van wintertarwerassen aan chloortoluron (september 2017)

 

TRITICALE

 1. Rassenonderzoek triticale (september 2017)

SPELT

 1. Rassenonderzoek spelt (september 2017)

INSECTENBESTRIJDING IN GRANEN

 1. Smalle graanvlieg (november 2017)

Niets uit deze publicatie mag worden verspreid en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen vzw.

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik van de gegevens uit deze publicatie.

2016

2016

Granen oogst 2016

VOORWOORD

Voorwoord

TEELTOMSTANDIGHEDEN WINTERGRANEN 2015-2016

Teeltomstandigheden wintergranen 2015-2016

WINTERGERST

 1. Rassenonderzoek zesrijige wintergerst (augustus 2016)
 2. Bemesting wintergerst (maart 2017)
 3. Onkruidbestrijding wintergerst (maart 2017)
 4. Gebruik van halmverstevigers in wintergerst (maart 2017)
 5. Ziektebestrijding wintergerst (maart 2017)

WINTERTARWE

 1. Rassenonderzoek wintertarwe (september 2016)
 2. Bemesting wintertarwe (maart 2017)
 3. Beredeneerde drijfmesttoepassing in de graanteelt (maart 2017)
 4. Onkruidbestrijding wintertarwe
  onkruidbestrijding in wintertarwe in het najaar (maart 2017)
  onkruidbestrijding in wintertarwe in het voorjaar (mei 2017)
  gevoeligheid van wintertarwerassen aan chloortoluron (september 2016)
  bestrijding van resistente duist in wintertarwe (februari 2017)
 5. Gebruik van halmverstevigers in wintertarwe (maart 2017)
 6. Ziektebestrijding in wintertarwe (maart 2017)
 7. Beredeneerde gewasbescherming, belangrijker dan ooit in kader van IPM (mei 2017)

TRITICALE

 1. Rassenonderzoek triticale (september 2016)
 2. Onkruidbestrijding triticale (februari 2017)

INSECTENBESTRIJDING IN GRANEN

 1. Smalle graanvlieg (september 2016)
 2. Bladluizen overdragers van het dwergvergelingsvirus tijdens de herfst en het vroege voorjaar in wintergranen (december 2016)
 3. Tarwestengelgalmug (maart 2017)
 4. Graanhaantjes (maart 2017)
 5. Bladluizen tijdens de zomer (maart 2017)
 6. Tarwegalmuggen (maart 2017)

HALMDODER EN SLAKKEN IN GRANEN

 1. Halmdoder (maart 2017)
 2. Slakken (september 2016)

GEINTEGREERDE GEWASBESCHERMING (IPM)

Graanteelt en IPM (februari 2017)

ECONOMISCHE BESCHOUWINGEN BIJ DE GRAANTEELT

Economische beschouwingen bij de graanteelt (maart 2017)

Niets uit deze publicatie mag worden verspreid en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen vzw.

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik van de gegevens uit deze publicatie.

2015

2015

Granen oogst 2015

VOORWOORD

Voorwoord

TEELTOMSTANDIGHEDEN WINTERGRANEN 2014-2015

Teeltomstandigheden wintergranen 2014-2015

WINTERGERST

 1. Rassenonderzoek zesrijige wintergerst
 2. Bemesting wintergerst
 3. Onkruidbestrijding wintergerst
 4. Gebruik van halmverstevigers in wintergerst
 5. Ziektebestrijding wintergerst

WINTERTARWE

 1. Rassenonderzoek wintertarwe
 2. Bemesting wintertarwe
 3. Onkruidbestrijding wintertarwe
  onkruidbestrijding in wintertarwe in het najaar
  onkruidbestrijding in wintertarwe in het voorjaar
  bestrijding van resistente duist in wintertarwe
  gevoeligheid van wintertarwerassen aan chloortoluron (juni 2015)
 4. Gebruik van halmverstevigers in wintertarwe
 5. Ziektebestrijding wintertarwe
 6. Wintertarwe en Fusarium na de teelt van korrelmaïs

TRITICALE

 1. Rassenonderzoek triticale
 2. Onkruidbestrijding triticale

INSECTENBESTRIJDING IN GRANEN

 1. Smalle graanvlieg
 2. Bladluizen, overdragers van het dwergvergelingsvirus tijdens de herfst en het vroege voorjaar in wintergranen
 3. Tarwestengelgalmug
 4. Bladluizen tijdens de zomer in wintertarwe
 5. Graanhaantjes
 6. Tarwegalmuggen

HALMDODER EN SLAKKEN IN GRANEN

 1. Halmdoder
 2. Slakken

VALORISATIE VAN HET POTENTIEEL VAN TARWE EN TRITICALE OP GEMENGDE BEDRIJVEN MET EXTRA FOCUS OP DE STRO-OPBRENGST

Valorisatie van het potentieel van tarwe en triticale op gemengde bedrijven met extra focus op de stro-opbrengst

MENGTEELT

Potentieel van wintererwten en winterveldbonen al dan niet in combinatie met wintertriticale 2013-2015

GEINTEGREERDE GEWASBESCHERMING (IPM)

IPM

ECONOMISCHE BESCHOUWINGEN BIJ DE GRAANTEELT

     Economische beschouwingen bij de graanteelt

 

Niets uit deze publicatie mag worden verspreid en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen vzw.

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik van de gegevens uit deze publicatie.

Vorige jaren

Vorige jaren

Voor de publicaties “Granen” verschenen vóór 2008 kan het LCG gecontacteerd worden.