Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen – Toestand 16-17 oktober 2017: hoge tot zeer hoge aantastingsgraad van bladluizen

Bladluizen in wintergranen – Toestand 16-17 oktober 2017: hoge tot zeer hoge aantastingsgraad van bladluizen

Op de opgevolgde wintergranen (wintergerst en wintertarwe) bleek op 4 van de 6 percelen een hoge tot zeer hoge bezettingsgraad van bladluizen voor te komen, nl.: van 24,2% (wintertarwe pas in het 1 bladstadium) tot maar liefst 51,9% (wintergerst in het 2 bladstadium) en 54% (wintergerst in het 2 bladstadium). Hieruit blijkt dat ook reeds in het stadium 1e blad er al een hoge bladluisdruk kan vastgesteld worden. Op de overige 2 percelen die in het stadium 1e blad stonden was 4,3% (wintertarwe) en 5,8% (wintergerst) van de planten bezet met minstens 1 bladluis. Lees meer.