Home - Auteur Archieven: Jonas Claeys

Auteur Archieven: Jonas Claeys

Bladluizen in wintergranen – Toestand 15-16 oktober 2018: reeds belangrijke tot zeer hoge aantastingen!

Het extreem warme weer en de maïs die uitzonderlijk vroeg geoogst werd en regionaal nog bezig is, vertaalt zich in een sterke bladluisdruk. Voor de wintergranen die niet beschermd zijn tegen bladluizen is het absoluut noodzakelijk alle percelen te controleren van bij de opkomst op de aanwezigheid van bladluizen. De aantasting kan onder de huidige gunstige weersomstandigheden zeer snel toenemen. ... Lees meer »

Rassenproeven bio wintergranen 2018

Jaarlijks legt Inagro een rassenproef biologische triticale aan op zandleemgrond. Dit jaar legden we op dezelfde locatie ook rassen wintergerst en -tarwe aan. Vooral het droge einde van de teelt markeerde deze proef. Lees meer. Lees meer »

Toestand eileg smalle graanvlieg najaar 2018

Het niveau van eileg dit najaar impliceert dat er een risico is op aantasting door de smalle graanvlieg. Velden en regio’s die in het verleden dikwijls een aantasting door smalle graanvlieg kenden lopen het komende seizoen een risico. Lees meer. Lees meer »

Rasfiches wintergranen – NIEUW

Van de rassen wintergerst en wintertarwe die de afgelopen jaren opgenomen werden in het LCG-rassenonderzoek, werden rasfiches opgemaakt op basis van de LCG-rassenproeven. Per ras worden ondermeer de resultaten weergegeven over de graanopbrengsten en dit per jaar, per regio en per locatie. Tevens worden de resultaten weergegeven over het hectolitergewicht, duizendzadengewicht, vochtgehalte bij oogst, strolengte, legergevoeligheid, halmbreuk (bij wintergerst), vroegheid ... Lees meer »

Proefresultaten winterkoolzaad Inagro 2018

In 2018 werd door Inagro te Stalhille (lichte polder) en Schore (kustpolder) een rassenproef winterkoolzaad aangelegd met 15 rassen. Wegens de aantasting van sclerotinia in de rassenproef te Stalhille, werden de opbrengstresultaten niet opgenomen in het verslag. Het gemiddelde opbrengstcijfer over de verschillende rassen heen bedraagt net geen 5 ton/ha (bij 9% vocht) In dit artikel worden de resultaten van ... Lees meer »

Zaaizaadbehandeling wintergranen

Argento, Gaucho Duo en Nuprid 600 FS zijn toegelaten voor de behandeling van zaaizaden van wintergerst, wintertarwe, wintertriticale, winterrogge, winterhaver en spelt. Behandelde zaden mogen nog uitgezaaid worden tot 19 december 2018 doch enkel in Vlaanderen (niet in Wallonië). Lees meer Lees meer »

Rassenonderzoek zesrijige wintergerst 2018

In 2017 werden 19 rassen beproefd waaronder 7 hybriden en 2 rassen welke tolerant zijn ten aanzien van het dwergvergelingsvirus. Onder de 19 rassen zijn er 6 nieuwkomers, waarvan 3 hybriden. Lees meer. Lees meer »