Home - Auteur Archieven: Jonas Claeys

Auteur Archieven: Jonas Claeys

Koolzaadbericht 3: Gewasstand, plaagopvolging en bemesting

20170215_140408_V2(1)

Ook dit jaar volgt Inagro meerdere koolzaadpercelen op. Uit de eerste waarnemingen blijken gemiddeld 30 planten/m² aanwezig op de percelen. Dit is ruim voldoende. Op percelen met een veel hogere plantdichtheid kan verkorten aangewezen zijn om opbrengstverliezen te vermijden. Voorlopig is er weinig duivenschade. Afwisseling van afweermiddelen is sterk aangewezen om gewenning te voorkomen. Om de plaaginsecten te kunnen opvolgen werden opnieuw ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 20-21 november 2017: opnieuw toename, controle noodzakelijk!

roosgrasluisa_formaat

In functie van de al dan niet toenemende slechtere veldomstandigheden is het noodzakelijk de bladluisdruk op perceelsniveau te evalueren. Gezien de toename die werd vastgesteld op het merendeel van de waarnemingspercelen kunnen onbeschermde percelen zeker niet de winter ingaan zonder een controle en eventuele behandeling of herbehandeling. Deze controle is zeker dit najaar absoluut noodzakelijk. Lees meer. Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 13-14 november 2017: globaal daling bladluisdruk, opvolging op perceelsniveau blijft nog steeds noodzakelijk!

vogelkersluisb_pm

Op nagenoeg alle onbehandelde percelen werd een (lichte) afname van de bladluisdruk vastgesteld. Desalniettemin zijn er nog enkele percelen met een toenemende bladluisdruk. De situatie is sterk verschillend van perceel tot perceel. De bladluisdruk blijft echter op veel percelen ondanks een afname nog hoog. Een nauwgezette opvolging per perceel is nog steeds noodzakelijk! Lees meer. Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 6-7 november 2017: nog steeds hoge aantastingsgraad van bladluizen! Bladluisdruk op perceelsniveau blijven opvolgen!

vogelkersluisb

Van de LCG-waarnemingsvelden wintergerst en wintertarwe zit net geen 50% van de onbehandelde percelen boven de behandelingsdrempel van 10% planten bezet met bladluizen, en zit 54% van de percelen boven 5% bezettingsgraad. Hierbij zijn er zelfs percelen gezaaid rond half oktober met een hoge tot zeer hoge bladluisdruk en dit zowel in wintergerst als in wintertarwe! Lees meer. Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 30-31 oktober 2017: aanhoudend hoge tot zeer hoge aantastingsgraad van bladluizen! Situatie blijft ernstig!

roosgrasluisa

Op bijna 70% van de waarnemingsvelden wintergerst en wintertarwe opgevolgd door het LCG zit de bladluisdruk boven de behandelingsdrempel van 10% bij de wintergranen die minstens 2 blaadjes hebben; er zijn nog steeds percelen met een zeer hoge bladluisdruk (32% tot 57% aangetaste planten). Wanneer niet behandeld wordt bij het bereiken van de schadedrempel kan er in dergelijke omstandigheden zware ... Lees meer »

Koolzaadbericht 2: Gewasstand en waarnemingen

bladluis in koolzaad

Door de gunstige en zachte weersomstandigheden ontwikkelt het koolzaad snel maar ook de vijanden zijn van de partij. Op vandaag worden op sommige percelen bladluizen waargenomen. In deze nieuwsbrief leest U meer over de stand van zaken. Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 23-24 oktober 2017: verdere toename van hoge tot zeer hoge aantastingsgraad van bladluizen! Situatie is ernstig!

Roosgrasluisb

Op alle waarnemingsvelden wintergerst en wintertarwe opgevolgd door het LCG zit de bladluisdruk boven de behandelingsdrempel van 10% bij de wintergranen die minstens 2 blaadjes hebben; er zijn zelfs percelen tussen 36% en 63% aangetaste planten. Op de graanpercelen in het 1e-2e bladstadium hebben reeds één op de vier percelen deze behandelingsdrempel (van 10%) bereikt! Wanneer niet behandeld wordt bij het ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 16-17 oktober 2017: hoge tot zeer hoge aantastingsgraad van bladluizen

bladluis

Op de opgevolgde wintergranen (wintergerst en wintertarwe) bleek op 4 van de 6 percelen een hoge tot zeer hoge bezettingsgraad van bladluizen voor te komen, nl.: van 24,2% (wintertarwe pas in het 1 bladstadium) tot maar liefst 51,9% (wintergerst in het 2 bladstadium) en 54% (wintergerst in het 2 bladstadium). Hieruit blijkt dat ook reeds in het stadium 1e blad ... Lees meer »

Toestand eileg smalle graanvlieg najaar 2017

smallegraanvliegc

Tijdens de voorlaatste week van augustus werden er in regio’s welke een risico bieden voor aantasting door de smalle graanvlieg in granen, bodemstalen genomen in percelen suikerbieten (referentie dekgewas die het gunstigst is voor de eileg) om de eileg van de smalle graanvlieg na te gaan. Op basis van de eileg op referentievelden in deze regio’s, wordt bepaald of er ... Lees meer »