Home - Nieuws (Pagina 3)

Nieuws

Koolzaadbericht 4: Gewasstand, bemesting, plaagopvolging

Tijdens de recentste waarnemingen zag Inagro dat de warme weersomstandigheden veel invloed hebben op verschillende koolzaadpercelen. Enerzijds is er een sterke groei, waardoor de gemiddelde gewasstadium D2 is. Al is er sterke variatie tussen de percelen en zelfs binnen eenzelfde perceel, dit afhankelijk van de zaaidatum, regenval, vorstschade en aanwezigheid van duiven. Daarnaast zorgt de temperatuur voor toenemende aanwezigheid van ... Lees meer »

Ziektebestrijding wintertarwe

Bladziektebestrijdingsproeven wintertarwe 2017. Aarziektebestrijdingsproeven wintertarwe 2017. Richtlijnen voor de ziektebestrijding in wintertarwe. Ziektebestrijdingsmodellen. Lees meer. Lees meer »

Koolzaadbericht 3: Gewasstand, plaagopvolging en bemesting

Ook dit jaar volgt Inagro meerdere koolzaadpercelen op. Uit de eerste waarnemingen blijken gemiddeld 30 planten/m² aanwezig op de percelen. Dit is ruim voldoende. Op percelen met een veel hogere plantdichtheid kan verkorten aangewezen zijn om opbrengstverliezen te vermijden. Voorlopig is er weinig duivenschade. Afwisseling van afweermiddelen is sterk aangewezen om gewenning te voorkomen. Om de plaaginsecten te kunnen opvolgen werden opnieuw ... Lees meer »