Home - Nieuws

Nieuws

Bladluizen in wintergranen – Toestand 16-17 oktober 2017: hoge tot zeer hoge aantastingsgraad van bladluizen

bladluis

Op de opgevolgde wintergranen (wintergerst en wintertarwe) bleek op 4 van de 6 percelen een hoge tot zeer hoge bezettingsgraad van bladluizen voor te komen, nl.: van 24,2% (wintertarwe pas in het 1 bladstadium) tot maar liefst 51,9% (wintergerst in het 2 bladstadium) en 54% (wintergerst in het 2 bladstadium). Hieruit blijkt dat ook reeds in het stadium 1e blad ... Lees meer »

Toestand eileg smalle graanvlieg najaar 2017

smallegraanvliegc

Tijdens de voorlaatste week van augustus werden er in regio’s welke een risico bieden voor aantasting door de smalle graanvlieg in granen, bodemstalen genomen in percelen suikerbieten (referentie dekgewas die het gunstigst is voor de eileg) om de eileg van de smalle graanvlieg na te gaan. Op basis van de eileg op referentievelden in deze regio’s, wordt bepaald of er ... Lees meer »

Rassenonderzoek zesrijige wintergerst 2017

IMG_0278

In 2016 werden 16 rassen beproefd waaronder 4 hybriden en 3 rassen welke tolerant zijn ten aanzien van het dwergvergelingsvirus. Onder de 16 rassen zijn er 5 nieuwkomers, waarvan 2 hybriden en 1 ras tolerant ten aanzien van het dwergvergelingsvirus. Lees meer. Lees meer »

Proefresultaten winterkoolzaad Inagro 2017

In 2017 werd door Inagro te Wilskerke (kustpolder) en Zande (lichte polder) een rassenproef winterkoolzaad aangelegd met 15 rassen en te Wilskerke ook een zaaidichthedenproef. In bijgaand artikel worden de resultaten van deze proeven weergegeven. Lees meer. Lees meer »

Koolzaadbericht 5: Vochtgehalte en oogst

Net zoals bij de  andere akkerbouwteelten valt de oogst van koolzaad dit jaar ook vroeger. Op dinsdag 4 juli  bezochten we verschillende percelen in West-Vlaanderen om het vochtgehalte te bepalen. Klik hier voor het volledige bericht. Lees meer »

Toestand wintertarwe 12-13 juni 2017

Er werden deze week bij een groter aantal waarnemingsveldjes bladluizen teruggevonden en ook het gemiddeld aantal bladluizen per halm nam toe. De bezetting door bladluizen verschilt sterk van perceel tot perceel en moet op perceelsniveau zeker opgevolgd worden. Lees meer. Lees meer »